Om solceller

När man läser om miljöförstöring, växthuseffekt och global uppvärmning är det lätt att känna sig maktlös. Den enskilda individen står ju långt ifrån de avgörande beslut om miljön som politiker och företagsledningar runt om i världen fattar. Men det finns hopp, miljötekniken utvecklas hela tiden och forskare över hela världen kämpar för att hitta nya lösningar på jordens problem. Det finns flera sätt att själv bidra till en hållbar utveckling. En lösning som blir allt mer populär i Sverige är att installera solceller på taket av sin bostad. Solen räknas som en förnybar energikälla. Här har vi samlat information för dig som är nyfiken på solceller.

Hur fungerar solceller?

Solceller sitter ofta på taket på en byggnad, plattorna av solceller kallas för solpaneler. När solstrålar träffar solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan. En växelriktare omvandlar denna likström till växelström och transporterar elen till husets elsystem. För att kunna använda elen vid ett senare tillfälle måste systemet kompletteras med batterier. Tack vare utvecklare som Aplexa finns det idag en mängd appar att använda för att övervaka elproduktionen.

Hur effektiva är solceller?

Solceller behöver sol för att fungera. I Sverige är de som mest effektiva mellan mars och oktober, på vintern producerar de däremot väldigt lite el. Verkningsgraden är 15 procent, vilket innebär att 15 procent av den solenergi som träffar solcellen omvandlas till el. Resten omvandlas till värme eller reflekteras. En kvadratmeter solceller ger runt 150 watt under en solig dag.

Passar mitt hus att montera solpaneler på?

Helst ska takytan vara minst 10 kvadratmeter stor. Det går även att installera solpaneler på väggar. För att anläggningen ska bli så effektiv som möjligt bör taket vara fritt från skugga och helst vara riktat åt söder.

Subventioner för solceller

Regeringen har infört ett solcellsstöd för att uppmuntra utbyggnaden. Bidraget är 30 procent av investeringskostnaden och ansökningen görs till Länsstyrelsen. Även företag har möjlighet att söka stödet. Det går att göra ROT-avdrag för installationen av solcellerna, men ROT går inte att kombinera med solcellsstödet.