De globala riktpunkterna och Agenda 2030

Den hållbara utvecklingen och strävan efter ny och smart miljöteknik innebär många punkter att brottas med. Det är inte gåtor som löses över en natt utan kräver långsiktiga planer och delmål. 2015 gjorde FN:s Generalförsamling en lång lista med de största och viktigaste frågorna och därigenom bildades även Agenda 2030 som 193 länder tampas med för att få saker och ting att gå ihop.

Syftet är att år 2030 ha uppnått 17 mål och 169 delmål för att hela jorden ska kunna ha en hållbar utveckling. Genom denna agenda får företag med utvecklad miljöteknik större chans att göra sig hörda och eftersom all teknik går framåt så fort, kan vi vänta oss många geniala idéer i framtiden.

Låt din idé synas

I och med att världen har länkats samman och blivit mindre tack vare den digitala utvecklingen och internet, är det mycket enkelt att följa alla länders debatter och utveckling. Genom effektiva metoder och smarta hemsidor som skapas av företag som t. ex seo-hosting.se, blir det lättare att knytas samman ännu mer och bli inspirerad av varandras idéer och mål. En skarpsinnig vision kräver också en bra upplagd hemsida eller blogg som har intressant innehåll och viktiga länkar. Genom sökmotoroptimering blir chanserna betydligt större att få fram sitt budskap.

Några av målen

I Agenda 2030 finns det många mål och delmål och vi kan inte ta upp alla i denna artikel. Dock ska vi försöka ge en överblick om vad de handlar om.

  • Fattigdom ska avskaffas.
  • Jämställdhet ska bli en självklarhet och kvinnors och flickors situation ska förbättras avsevärt. Man har kommit underfund med att utbildade kvinnor föder färre barn och detta är positivt då jorden är överbefolkad. Ojämlikhet ska även diminueras bland grupper och folkslag, inom såväl som mellan länder.
  • Vattnet ska renas och hygien och sanitet ska bli möjligt för alla.
  • Både landsbygd och städer ska bli säkra, motståndskraftiga och ha tillräckligt många bekväma bostäder för alla invånare.
  • Haven och de marina resurserna ska respekteras. Detta gäller även resten av naturen och alla ekosystem.

Alla länder ska jobba utifrån sina förutsättningar och rapportera till FN för varje år.