Om oss

Klimatsmart, miljövänlig, miljöteknik och hållbar utveckling. Begreppen och orden är många men har egentligen samma grundtanke; att värna om jordens resurser och dess invånare.

Det har tagit lite tid men numera anser de flesta länder att miljön är bland det viktigaste vi har och om vi fortsätter som vi gör, är planeten snart ett minne blott.

Tack vare Parisavtalet 2015 är det inte längre flummiga miljöorganisationer och aktivister som försöker få fram sina budskap om en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Multinationella företag ägnar sig alltmer åt miljöfrämjande, ekologisk produktion och CSR.

De som inte följer med strömmen har inte längre mycket att hämta på marknaden då kunderna blir mer krävande och konkurrensen hårdnar.

Vi har ägnat denna hemsida åt miljöteknik och den hållbara utvecklingen och försöker dels reda ut några begrepp som ofta hörs just nu och dels förklara vad de står för. Artiklarna på sidan handlar således om miljön och hur vi kan göra världen bättre. Fler och fler företag väljer att investera i miljöfonder eller miljötekniska bolag som jobbar febrilt med att uppfinna nya klimatsmarta lösningar, både vad gäller arbetssätt och tillverkningsprocedurer. Miljöteknik låter kanske krångligt men det kan omfatta både små och stora projekt.

Vi har valt att gå in lite kortfattat på vad miljöteknik innebär och hur man ser på det i framtiden samtidigt som vi också talar om miljötänk i allmänhet och vad som väntar världen de kommande åren.

Oavsett om du funderar på att investera i miljöteknik eller bara är en hängiven miljöaktivist, kan artiklarna på sidan ge dig lite ledtrådar eller bara göra dig ännu mer engagerad.